Udvidet Søgning
Søg

Grund l s

61 grunde
Hølleskovvej 26 6760 Ribe
13 billeder
Grund
Til Salg
Hølleskovvej 26 6760 Ribe
viewed
180.000 kr.
Ribe, Esbjerg
5.000 m²
5 0 0 0 m 2 b y g g e g r u n d i s k øn n e l a n d l i g e o m g i v e l s e r o m g i v e t a f b ø l g e n d e m a r k e r i s ø n d e r j y l l a n d u d b y d e s n u e n h e l...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
5 0 0 0 m 2 b y g g e g r u n d i s k øn n e l a n d l i g e o m g i v e l s e r o m g i v e t a f b ø l g e n d e m a r k e r i s ø n d e r j y l l a n d u d b y d e s n u e n h e l...
Storkevej 1 5672 Broby
5 billeder
Grund
Til Salg
Storkevej 1 5672 Broby
viewed
283.000 kr.
Broby, Faaborg-Midtfyn
1.132 m²
4 b y g g e g r u n d e t i l s a l g i a k t i v t l o k a l s a m f u n d v i l d u b y g g e n y t i e t a k t i v t l o k a l s a m f u n d t æ t v e d m o t o r v e j o g n a t u...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
4 b y g g e g r u n d e t i l s a l g i a k t i v t l o k a l s a m f u n d v i l d u b y g g e n y t i e t a k t i v t l o k a l s a m f u n d t æ t v e d m o t o r v e j o g n a t u...
Døsebækparken 27 9230 Svenstrup J
6 billeder
Grund
Til Salg
Døsebækparken 27 9230 Svenstrup J
viewed
1.095.000 kr.
809 m²
D øs e b æk k e n - n y t b o l i g o m r åd e m e d 2 5 g r u n d e. D ø s e b æ k k e n - 2 7 n y e g r u n d e i n a t u r s k ø n t o m r å d e....
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
D øs e b æk k e n - n y t b o l i g o m r åd e m e d 2 5 g r u n d e. D ø s e b æ k k e n - 2 7 n y e g r u n d e i n a t u r s k ø n t o m r å d e....
Nederbyvej 90 6300 Gråsten
13 billeder
Grund
Til Salg
Nederbyvej 90 6300 Gråsten
viewed
150.000 kr.
Gråsten, Sønderborg
918 m²
T i l b u d øn s k e s t i l b u d ø n s k e s - p å s k r å n i n g i r i n k e n æ s s æ l g e s b y g g e g r u n d m e d u d s i g t t i l f l e n s b o r g f j o r d o g k u p e r...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
T i l b u d øn s k e s t i l b u d ø n s k e s - p å s k r å n i n g i r i n k e n æ s s æ l g e s b y g g e g r u n d m e d u d s i g t t i l f l e n s b o r g f j o r d o g k u p e r...
Skovfyrvej 10 9940 Læsø
9 billeder
Grund
Til Salg
Skovfyrvej 10 9940 Læsø
viewed
249.000 kr.
Læsø
2.352 m²
D e j l i g s o m m e r h u s g r u n d n ær h a v n e n o g f i n b a d e s t r a n d d e j l i g s o m m e r h u s g r u n d b e l i g g e n d e i d e t m e g e t p o p u l æ r e o...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
D e j l i g s o m m e r h u s g r u n d n ær h a v n e n o g f i n b a d e s t r a n d d e j l i g s o m m e r h u s g r u n d b e l i g g e n d e i d e t m e g e t p o p u l æ r e o...
Ålbæk Huse 6 4174 Jystrup Midtsj
12 billeder
Grund
Til Salg
Ålbæk Huse 6 4174 Jystrup Midtsj
viewed
595.000 kr.
802 m²
J y s t r u p e r e n b y p å m i d t s j æ l l a n d, b e l i g g e n d e i m e g e t n a t u r s k ø n n e o g k u p e r e d e o m g i v e l s e r. B y e n l i g g e r 2 2 k m s y d...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
J y s t r u p e r e n b y p å m i d t s j æ l l a n d, b e l i g g e n d e i m e g e t n a t u r s k ø n n e o g k u p e r e d e o m g i v e l s e r. B y e n l i g g e r 2 2 k m s y d...
Bramdrupvej 86 6040 Egtved
8 billeder
Grund
Til Salg
Bramdrupvej 86 6040 Egtved
viewed
225.000 kr.
Egtved, Vejle
1.294 m²
C e n t r a l t b e l i g g e n d e b y g g e g r u n d i åg år d... S t o r b y g g e g r... D b u s h o l d e p l a d s l i g e v e d d ø r e n. G r u n d a r e a l e t e r p å 1 2 9 4...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
C e n t r a l t b e l i g g e n d e b y g g e g r u n d i åg år d... S t o r b y g g e g r... D b u s h o l d e p l a d s l i g e v e d d ø r e n. G r u n d a r e a l e t e r p å 1 2 9 4...
Kolbæk Mark 35 8800 Viborg
5 billeder
Grund
Til Salg
Kolbæk Mark 35 8800 Viborg
viewed
800.000 kr.
Viborg, Viborg
829 m²
A t t r a k t i v t b e l i g g e n d e b y g g e g r u n d e i h a l d e g e. N u u d b y d e s 2 8 p a r c e l h u s g r u n d e i d e n a t t r a k t i v e n y e u d s t y k n i n...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
A t t r a k t i v t b e l i g g e n d e b y g g e g r u n d e i h a l d e g e. N u u d b y d e s 2 8 p a r c e l h u s g r u n d e i d e n a t t r a k t i v e n y e u d s t y k n i n...
Solbjerggårdsvej 4 4281 Gørlev
10 billeder
Grund
Til Salg
Solbjerggårdsvej 4 4281 Gørlev
viewed
295.000 kr.
Gørlev, Kalundborg
699 m²
S o l b j e r g g år d s v e j i g ør l e v – 2 4 n y e b y g g e g r u n d e m e d b e l i g g e n h e d e n i h øj s æd e t h e r f å r d u r å d t i l d i t d r ø m m e h u s ! F o r...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
S o l b j e r g g år d s v e j i g ør l e v – 2 4 n y e b y g g e g r u n d e m e d b e l i g g e n h e d e n i h øj s æd e t h e r f å r d u r å d t i l d i t d r ø m m e h u s ! F o r...
Hulvejen 1b 6340 Kruså
3 billeder
Grund
Til Salg
Hulvejen 1b 6340 Kruså
viewed
100.000 kr.
Kruså, Aabenraa
528 m²
B y g g e g r u n d i d e j l i g e o m g i v e l s e r h u l v e j e n 1 a, s m e d e b y, k r u s å...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
B y g g e g r u n d i d e j l i g e o m g i v e l s e r h u l v e j e n 1 a, s m e d e b y, k r u s å...
Trælløsevej 70e 4160 Herlufmagle
16 billeder
Grund
Til Salg
Trælløsevej 70e 4160 Herlufmagle
viewed
575.000 kr.
Herlufmagle, Næstved
4.347 m²
I d e t n a t u r s k ø n n e s k e l b y i n æ s t v e d k o m m u n e - t æ t p å s u s å e n o g t y s t r u p - b a v e l s e s ø e r n e l i g g e r d e n n e b y g g e m o d n e t...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
I d e t n a t u r s k ø n n e s k e l b y i n æ s t v e d k o m m u n e - t æ t p å s u s å e n o g t y s t r u p - b a v e l s e s ø e r n e l i g g e r d e n n e b y g g e m o d n e t...
Thoruplund 32 8600 Silkeborg
4 billeder
Grund
Til Salg
Thoruplund 32 8600 Silkeborg
viewed
795.000 kr.
Silkeborg, Silkeborg
914 m²
T h o r u p l u n d - s k a l d u m e d p å v o g n e n - s å e r d e t n u - d e t k ø r e r p å f u l d t t r y k...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
T h o r u p l u n d - s k a l d u m e d p å v o g n e n - s å e r d e t n u - d e t k ø r e r p å f u l d t t r y k...
Fuglekongevej 4 9940 Læsø
3 billeder
Grund
Til Salg
Fuglekongevej 4 9940 Læsø
viewed
239.000 kr.
Læsø
1.313 m²
S k øn s o m m e r h u s g r u n d s k ø n s o m m e r h u s g r u n d b e l i g g e n d e t æ t v e d ø s t e r b y h a v n i s o m m e r h u s d e j l i g n a t u r. G r u n d e n h...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
S k øn s o m m e r h u s g r u n d s k ø n s o m m e r h u s g r u n d b e l i g g e n d e t æ t v e d ø s t e r b y h a v n i s o m m e r h u s d e j l i g n a t u r. G r u n d e n h...
Albertasvej 11 9670 Løgstør
5 billeder
Grund
Til Salg
Albertasvej 11 9670 Løgstør
viewed
75.000 kr.
Løgstør, Vesthimmerland
1.220 m²
G o d s o m m e r h u s g r u n d 1 2 2 0 m 2 d e j l i g s o m m e r h u s g r u n d u d e n s e r v i t u t t e r i l u k k e t s o m m e r h u s o m r å d e. G å a f s t a n d t i l...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
G o d s o m m e r h u s g r u n d 1 2 2 0 m 2 d e j l i g s o m m e r h u s g r u n d u d e n s e r v i t u t t e r i l u k k e t s o m m e r h u s o m r å d e. G å a f s t a n d t i l...
Museumsvej 11e 7130 Juelsminde
18 billeder
Grund
Til Salg
Museumsvej 11e 7130 Juelsminde
viewed
495.000 kr.
Juelsminde, Hedensted
728 m²
B y g d r øm m e h u s e t i s k øn n e o m g i v e l s e r h e l t c e n t r a l t i g l u d v i h a r n u f o r n ø j e l s e n a f a t k u n n e u d b y d e t r e g o d e b y g g e...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
B y g d r øm m e h u s e t i s k øn n e o m g i v e l s e r h e l t c e n t r a l t i g l u d v i h a r n u f o r n ø j e l s e n a f a t k u n n e u d b y d e t r e g o d e b y g g e...
Den Store Jolle 7 9940 Læsø
5 billeder
Grund
Til Salg
Den Store Jolle 7 9940 Læsø
viewed
175.000 kr.
Læsø
1.500 m²
F l o t n a t u r g r u n d f l o t n a t u r g r u n d b e l i g g e n d e p å d e n s t o r e j o l l e i n o r d m a r k e n, m i d t i d e j l i g n a t u r o g t æ t p å ø e n s d...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
F l o t n a t u r g r u n d f l o t n a t u r g r u n d b e l i g g e n d e p å d e n s t o r e j o l l e i n o r d m a r k e n, m i d t i d e j l i g n a t u r o g t æ t p å ø e n s d...
Skibstedvej 2 7760 Hurup Thy
9 billeder
Grund
Til Salg
Skibstedvej 2 7760 Hurup Thy
viewed
230.000 kr.
2.949 m²
D e j l i g s t o r g r u n d p å 2. 9 4 9 m 2 b e l i g g e n d e i s o m m e r h u s o m r åd e t s k i b s t e d f j o r d m i d t i s t o r s l åe t n a t u r, m e d e t r i g t d...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
D e j l i g s t o r g r u n d p å 2. 9 4 9 m 2 b e l i g g e n d e i s o m m e r h u s o m r åd e t s k i b s t e d f j o r d m i d t i s t o r s l åe t n a t u r, m e d e t r i g t d...
Skovduevej 5 9940 Læsø
8 billeder
Grund
Til Salg
Skovduevej 5 9940 Læsø
viewed
279.000 kr.
Læsø
5.415 m²
S t o r d e j l i g f r i t i d s g r u n d b e l i g g e n d e i r o l i g t o m r åd e m e d o v e r v e j e n d e s k o v b e p l a n t n i n g s t o r d e j l i g f r i t i d s g...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
S t o r d e j l i g f r i t i d s g r u n d b e l i g g e n d e i r o l i g t o m r åd e m e d o v e r v e j e n d e s k o v b e p l a n t n i n g s t o r d e j l i g f r i t i d s g...
Tinghavevej 10a 5700 Svendborg
8 billeder
Grund
Til Salg
Tinghavevej 10a 5700 Svendborg
viewed
425.000 kr.
Svendborg, Svendborg
830 m²
S v e n d b o r g / l a n d e t - s y d v e s t v e n d t b y g g e g r u n d m e d s k o v e n i r y g g e n o g b y e n l i g e f o r a n s v e n d b o r g / l a n d e t - s y d v e...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
S v e n d b o r g / l a n d e t - s y d v e s t v e n d t b y g g e g r u n d m e d s k o v e n i r y g g e n o g b y e n l i g e f o r a n s v e n d b o r g / l a n d e t - s y d v e...
Hulvejen 1a 6340 Kruså
4 billeder
Grund
Til Salg
Hulvejen 1a 6340 Kruså
viewed
100.000 kr.
Kruså, Aabenraa
505 m²
H e l år s g r u n d i d e j l i g e o m g i v e l s e r h u l v e j e n 1 a, s m e d e b y, k r u s å...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
H e l år s g r u n d i d e j l i g e o m g i v e l s e r h u l v e j e n 1 a, s m e d e b y, k r u s å...
Grårisvej 10 9940 Læsø
Se foto
Grund
Til Salg
Grårisvej 10 9940 Læsø
viewed
475.000 kr.
Læsø
1.916 m²
D e j l i g s o m m e r h u s g r u n d p å l u k k e t v e j d e j l i g s o m m e r h u s g r u n d b e l i g g e n d e p å e n l u k k e t v e j, n æ s t e n h e l t u g e n e r e t...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
D e j l i g s o m m e r h u s g r u n d p å l u k k e t v e j d e j l i g s o m m e r h u s g r u n d b e l i g g e n d e p å e n l u k k e t v e j, n æ s t e n h e l t u g e n e r e t...
Mosestien 12 8653 Them
6 billeder
Grund
Til Salg
Mosestien 12 8653 Them
viewed
495.000 kr.
Them, Silkeborg
1.580 m²
S t o r g r u n d i t h e m b e l i g g e n d e u d t i l n a t u r e n. D r ø m m e r d u o m a t o p f ø r e e n s p æ n d e n d e v i l l a p å s k ø n g r u n d i t h e m m e d f...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
S t o r g r u n d i t h e m b e l i g g e n d e u d t i l n a t u r e n. D r ø m m e r d u o m a t o p f ø r e e n s p æ n d e n d e v i l l a p å s k ø n g r u n d i t h e m m e d f...
Klintevej 4 5900 Rudkøbing
20 billeder
Grund
Til Salg
Klintevej 4 5900 Rudkøbing
viewed
595.000 kr.
Rudkøbing, Langeland
1.008 m²
L a n g e l a n d / s p o d s b j e r g ~ – r e g u l ær b y g g e g r u n d t i l h e l år s - / f r i t i d s h u s i 2. R æk k e t i l l a n g e l a n d s b æl t e t. L a n g e l a...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
L a n g e l a n d / s p o d s b j e r g ~ – r e g u l ær b y g g e g r u n d t i l h e l år s - / f r i t i d s h u s i 2. R æk k e t i l l a n g e l a n d s b æl t e t. L a n g e l a...
Askevej 19 9940 Læsø
6 billeder
Grund
Til Salg
Askevej 19 9940 Læsø
viewed
125.000 kr.
Læsø
1.413 m²
D e j l i g h e l år s g r u n d p å h e l e 1. 4 3 1 m 2 s o m g r æn s e r o p t i l åb n e m a r k e r d e j l i g h e l å r s g r u n d p å h e l e 1. 4 3 1 m 2 s o m g r æ n s e r...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
D e j l i g h e l år s g r u n d p å h e l e 1. 4 3 1 m 2 s o m g r æn s e r o p t i l åb n e m a r k e r d e j l i g h e l å r s g r u n d p å h e l e 1. 4 3 1 m 2 s o m g r æ n s e r...
Solstien 1 9940 Læsø
6 billeder
Grund
Til Salg
Solstien 1 9940 Læsø
viewed
99.000 kr.
Læsø
1.300 m²
H e l år s g r u n d b e l i g g e n d e p å l u k k e t v e j d e j l i g h e l å r s g r u n d b e l i g g e n d e i v e s t e r ø, i k k e l a n g t f r a h a v n o g s t r a n d. G...
8. maj 2021 i Estate
Se detaljer
H e l år s g r u n d b e l i g g e n d e p å l u k k e t v e j d e j l i g h e l å r s g r u n d b e l i g g e n d e i v e s t e r ø, i k k e l a n g t f r a h a v n o g s t r a n d. G...
61 grunde
Vælg en valgmulighed
Til Salg(61)
Beliggenhed
Alle
Læsø (14)
Vejle (7)
Hedensted (3)
Silkeborg (3)
Svendborg (3)
Aabenraa (2)
Langeland (2)
Sønderborg (2)
Vesthimmerland (2)
Bolig type
Alle
Grund(61)
Pris: kr.
 - 
Tilpas
0 kr. - 750.000 kr.
750.000 kr. - 1.500.000 kr.
1.500.000 kr. - 2.250.000 kr.
2.250.000 kr. - 3.000.000 kr.
3.000.000 kr. - 3.750.000 kr.
3.750.000 kr. - 6.000.000 kr.
6.000.000 kr. - 8.250.000 kr.
8.250.000 kr. - 10.500.000 kr.
10.500.000 kr. - 12.750.000 kr.
12.750.000 kr. - 15.000.000 kr.
15.000.000 kr. +
✚ Se mere...
Værelser
1+ værelses
2+ værelses
3+ værelses
4+ værelses
Område: m²
 - 
Tilpas
0 - 15 m²
15 - 30 m²
30 - 45 m²
45 - 60 m²
60 - 75 m²
75 - 120 m²
120 - 165 m²
165 - 210 m²
210 - 255 m²
255 - 300 m²
300+ m²
✚ Se mere...
badeværelser
1+ badeværelser
2+ badeværelser
3+ badeværelser
4+ badeværelser
Billeder
Med Billeder(61)
Spørgsmål relateret til "grund l s":
Grund l s